Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Algemene voorwaarden

Elke mindfulness-training is gericht op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn. De attitude en vaardigheden die je daartoe krijgt aangereikt vragen om beoefening. Deze training is nadrukkelijk geen therapie en vervangt deze evenmin. De trainer zal zijn werk met alle aandacht en zorgvuldigheid doen en je ondersteunen t.a.v. beoefening. Je blijft echter zelf volledig verantwoordelijk voor de eigen ervaring, de beoefening en de effecten van deze training. Hiervoor kan Blissful Yoga & Mindfulness (Romy Kesauly) nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Ben je onder behandeling van een hulp- of zorgverlener dan word je dringend geadviseerd vooraf je deelname hiermee te bespreken.

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend beschikbaar voor de trainer. Derden hebben hierin geen inzage en zonder je instemming zal met niemand informatie over je deelname worden gedeeld.

Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor een (gedeeltelijkje) vergoeding van de kosten van de training door bij voorbeeld je werkgever of ziektekostenverzekeraar. Dit is volledig je eigen verantwoordelijkheid. Geadviseerd wordt vooraf duidelijkheid te vragen. Een rekening op naam zal op verzoek worden verstrekt.

Doen zich bijzondere omstandigheden voor tijdens de duur van de training meld dit dan bij de trainer.

Betalen

Na aanmelding voor een training en een goedkeuring van je deelname, ontvang je een bevestigingsmail en factuur. Betaling van de factuur is altijd verschuldigd voorafgaand aan de start van de training. De uiterste betaaldatum en andere betalingsvoorwaarden worden vermeld in de bevestigingsmail met de factuur.

Je deelname aan een training is verzekerd als de betaling is ontvangen binnen de geldende termijn. Het niet op tijd betalen van de factuur kan leiden tot het vervallen van je plaats in de training.

Annulering door de trainer

Als voor de training het geldende aantal minimum (4 deelnemers) deelnemers niet wordt gehaald, kan de training worden geannuleerd. In dit geval ontvang je het volledige bedrag terug.

Annulering door de deelnemer

Annulering van deelname aan een training is mogelijk tot een maand voor de start van de training. Bij annulering tot een week voorafgaand aan de startdatum restitueren we 50% van het trainingsgeld. Annulering korter dan een week voorafgaand aan de startdatum betekent dat het volledige cursusgeld verschuldigd blijft en geen restitutie plaatsvindt. Wel is het mogelijk om je aanmelding te verschuiven naar een volgende startdatum van dezelfde training.

%d bloggers liken dit: