Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Mindfulness training

Mindfulness training Amsterdam

Inhoud van het programma

De training omvat 8 sessies van 2,5 uur, waarbij iedere sessie een thema heeft. Daarnaast is er een oefendag in stilte. De periode van 8 weken is een goede manier om te oefenen en het is bewezen dat deze periode lang genoeg is voor blijvende effecten. Mindfulness training leer Je door te doen (praktisch). Onderdelen zijn:

  • begeleide aandachts- en concentratie-oefeningen;
  • bewegingsoefeningen;
  • zit- en loopmeditatie.

Daarnaast worden theoretische aspecten behandeld en is er ruimte voor het bespreken van de ervaringen. Door naar je ervaringen te kijken wordt de opmerkzaamheid gescherpt en kunnen er inzichten ontstaan.

Sessie 1: De automatische piloot
Sessie 2: Omgaan met obstakels
Sessie 3: Grenzen leren kennen
Sessie 4: Het landschap van stress
Sessie 5: Uitdagingen bewust beantwoorden
Sessie 6: Gedachten zijn geen feiten
Stiltedag: Oefenbijeenkomst in stilte
Sessie 7: Voor jezelf zorgen: hoe kan ik zo goed mogelijk voor mezelf zorgen
Sessie 8: Gebruiken wat je hebt geleerd

Dagelijks oefenen

Aandacht trainen is een vaardigheid trainen dat vraagt om beoefening. Tijdens de training is het van belang om ook thuis dagelijks te oefenen. Gedurende de training geldt als richtlijn een tijdsinvestering van drie kwartier per dag.

Trainingsmateriaal

Bij de training krijg je een digitale werkmap met informatie over mindfulness, het huiswerk en het thema van de sessie.

De groep

De groep bestaat uit 4 tot maximaal 8 deelmensen. Het is een groepstraining, maar daarnaast ook een individueel proces: we bespreken onze oefenervaring, maar niet elkaars levensverhaal.

Kleding

Gewone, gemakkelijk zittende kleding.

Trainingsdag

Er is een oefendag. Deze dag biedt de gelegenheid om langduriger met mindfulness te oefenen en hier op een dieper niveau contact mee te maken. De dag wordt grotendeels in stilte doorgebracht, waardoor het oefenen intensiever wordt.

Voorgesprek

Vooraf vindt een (telefonisch) kennismakings- en intakegesprek plaats om te zien of de training bij je past.

Integratie dagelijks leven en na de training

Het laatste deel van de cursus is vooral gericht op het toe passen van aandachtsoefeningen in je dagelijks leven. Bewuster en met aandacht leven. Na de laatste sessie is het aan jou om met mindfulness verder te gaan. Veel deelnemers integreren meditatie en aandachtoefeningen in hun dagelijks leven.

%d bloggers liken dit: